Ouders

II

a

gezin 1
gezin 2

Albert Simonsz. VOS
geb
Oudeschild 21.12.1789
ged Oudeschild
22.12.1789
ber
schippersknecht (1837), zeeman (1838-1842), rijksambtenaar (1845)
overl
Helder 24.11.1864 07:30 uur akte nr 417
tr 1
Texel 02.04.1812 akte nr 13
get Michiel Buijsekool, 52 jaar, oom van de bruid, Jan Vlas, 30 jaar, Willem Koolbergen, 42 jaar, oom van de bruidegom, Jan Buisz, 27 jaar, neef van de bruidegom.
Remmerig Reijers (Remmigje) DAALDER
geb
Oudeschild 18.07.1789
ged Oudeschild
19.07.1789 GER
vader: Reijer Leendertsz Daalder (ber broodbakker)
moeder:
Jannetje Simons Buijs(e)kool
ber
overl
op Texel 04.04.1823
tr 2
op Texel 08.08.1824 akte nr 32
Aaltje IJsbrands (Alida) KLEIJN
geb
op Texel 17.10.1804
vader: IJsbrand Klein
moeder:
Sipk(j)e Hendriks de Vries
ber
overl
Helder 21.07.1881
begr
Huisduinen 24.07.1881 

Gezin VOS - DAALDER

Het gezin woonde te Helder aan het Nieuwediep (1828), benoorden de rasters 139 (1840)

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Jannetje Alberts VOS
geb
Oudeschild 08.01.1813
ber
overl Broek op Langedijk 30.08.1882
tr
Helder 28.09.1837 akte nr 83
Gerrit Cornelisz KROONENBURG
geb
Zijpe 05.01.1813
ged NH

vader: Cornelis Kroonenburg (ber werkman te Petten (1837))
moeder:
Grietje Opdam
ber timmerman te Helder (1837/1842). Nat. militie prv Noord‑Holland, lichting 1832, dat hij op het trekkingsnummer 34 is ingelijfd geworden bij het korps mineurs:
Sign. : 1 el, 7 palm, 1 duim, 1 streep; aangezicht hoog, voorhoofd en kin rond, ogen blauw, neus spits, mond ordinair, haar en wenkbrauwen donkerbruijn bij zijn huwelijk diende hij als milicien bij het Korps Mineurs en Sappeurs te Nijmegen.

overl Broek op Langedijk 16.05.1879

 

III

b


--

Marietje Alberts (Marretje) VOS
geb
Oudeschild 30.10.1814
ber
overl
Helder 11.06.1891
otr
op Texel 24.11.1833
tr 1 Helder
05.12.1833
akte nr 59
get Gerrit van Leeuwen, 46 jaar, vader bg, wonende op Texel, Albert Vos, 44 jaar, vader bd, Jannetje Dirks Mulder ‑ uit hoofde van ongesteldheid ‑ dezes niet tegenwoordig te kunnen zijn, Dirk van Leeuwen, 24 jaar, Arnoldus van Engelen, 33 jaar, Jan Reinier, 47 jaar, allen schoenmakers, IJsbrand Vos, zeeman, 24 jaar bron
Wijnand Gerritz van LEEUWEN
geb
Oudeschild 25.12.1812
vader: Gerrit (Geurt) (Guurd) van Leeuwen ber zeeman te Texel (1833), zeeman te Helder (1846), sjouwerman (1858)
moeder:
Jannetje Dirks Mulder
ber zeeman op Texel, thans (1833) dienende a.b.v. Z.M. wachtschip Kenau Hasselaar.
overl
Paramaribo 04.11.1836 a/b van het Nederlandse schip "De jonge Lodewijk Anthonie".
Overlijdensakte op Texel ingeschreven 28.09.1837
tr 2 Helder 19.04.1838 akte nr 19
get Jan Hassing, commandeur der marine, 47 jaar, oom bg, wonende te Helder
Andries Jacobz HOEKSTRA
geb
Helder 30.01.1817 05.30 uur
vader: Jacob Hoekstra (ber predikant der Doopsgezinde Gemeente te Helder(1816/1833))
moeder: Klaasje Veenstra
ber deurwaarder bij de Directe belasting (1838), zeilmaker te Helder1842. Nat. militie Noord‑Holland, bij de loting is hem ten deel gevallen nr 91, hetwelk hem tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
overl Den Helder 11.06.1891

 

 

 

Uit het eerste huwelijk:
Frederika Remmerig van LEEUWEN
geboren
Oudeschild 27.05.1834 te (zie III.2).

 

III

c

Reier Albertz VOS
geb
Oudeschild 24.10.1816
ber
timmerman, (1834/1868) aannemer van publieke werken (1867/1879) te Helder. Nat.Militie, Prov.Noord‑Holland, Gemeente Helder, dat hij op het trekkingsnummer nr.81, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
overl
Helder 26.10.1895
tr
Helder 12.05.1842 akte nr 27
Dieuwertje Teunis DUINKER
geb
op Texel 23.07.1818
vader: Teunis Simons Duinker (ber loods te Helder)
moeder:
Martje Hendriks Koorn
ber
overl Helder 03.05.1893

gezin

III

d

Geertje Alberts VOS
geb
op Texel 09.02.1819
ber
overl
tr
Helder 21.07.1842 akte nr 43
Jan Carel Zacharie CHRISTOFFELS
geb
Helder 20.03.1816 13.00 uur akte nr 19
vader: Diederich (Diederik) Christoffels meester zeilmaker a.b.v. Z.M. "De Prins", (1813/1814), wachter a.b.v. Z.M. De Prins (1816), meester zeilmaker in dienst der Marine (1820/1822), zeilmakersbaas in dienst der Marine (1826/1827)
moeder:
Maria Anne Jacqueline Bergeon
ber blokkenmaker te Helder (1834/1850). Nat militie Prov Noord‑Holland, gemeente Helder, dat hij op het trekkingsnummer nr 47, is ingelijfd geworden bij de marine
overl

12 kinderen, waarvan zeker 7 vroeg overleden

III

e

Trijntje Alberts VOS
geb
op Texel ca 1821
ber
overl
Velsen 10.01.1894 08:00 uur akte nr 8
begr Santpoort
14.01.1894
tr
1 Helder 06.06.1850 akte nr 60
Pieter Adam CHRISTOFFELS
geb
Helder 18.01.1826 23.00 uur akte nr 5
vader: Diederich (Diederik) Christoffels meester zeilmaker a.b.v. Z.M. "De Prins", (1813/1814), wachter a.b.v. Z.M. De Prins (1816), meester zeilmaker in dienst der Marine (1820/1822), zeilmakersbaas in dienst der Marine (1826/1827)
moeder:
Maria Anne Jacqueline Bergeon
ber timmerman te Helder (1850)
overl
Helder 25.10.1865
tr 2 Helder 19.09.1867 akte nr 123
Frans Jacobz van TWISK
geb
Alkmaar 04.10.1810
vader: Jacob van Twisk (ber koopman te Alkmaar)
moeder:
Geertruij (Guurtje) van Bodegraven
ber schipper te Alkmaar (1859), koopman te Helder (1866/1867)
overl Helder
13.04.1874
Frans Jacobz van Twisk is weduwnaar van Henderika Elizabeth Stockinkkorszen
tr
3 Helder 27.04.1876 akte nr 61
Klaas Maartenz MUIJS
geb
Wijdewormer 11.10.1817
vader: Maarten Muijs
moeder:
Nantje Molenaar
ber landman te Santpoort (1876)
overl
Klaas Muijs is weduwnaar van Marijtje Peijs

 

 

 

1 zoon Diederich met 7 jaar overleden

III

f

Jan VOS
geb
op Texel 01.04.1823
ber
zeeman, sloeproeier, vletterman, zeeman te Helder (1877/1878), werkman te Amsterdam (1882)
overl
Amsterdam 27.05.1888
tr
Helder 04.09.1845 akte nr 55
Jannetje ABBENES
geb
op Texel 06.12.1824
vader: Cornelis Ariensz Abbenes arbeider/sjouwerman op 's Lands Nieuwewerk (1815), commandeur op 's Rijkswerf te Den Helder (1848)
moeder:
Vrouwtje Koppen
ber
overl
Amsterdam 21.07.1903

gezin

 

 

- Genealogie van Albert Vos

 

Bronnen

- Genlias
-
De Helderse tak van de Veluwse familie van Leeuwen

Noten

 

Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.

 

Voor reacties

top