Ouders

III

c

gezin

Reier VOS
geb
Oudeschild 24.10.1816
ber
timmerman, (1834/1868)  aannemer van publieke werken (1867/1879) te Helder. Nat.Militie, Prov.Noord‑Holland, Gemeente Helder, dat hij op het trekkingsnummer nr.81, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
overl
Helder 26.10.1895
tr
Helder 12.05.1842 akte nr 27
Dieuwertje Teunis DUINKER
geb
Texel 23.07.1818
vader: Teunis Simons Duinker (ber loods te Helder)
moeder:
Martje Hendriks Koorn
ber
overl Helder 03.05.1893 

Gezin VOS - DUINKER

Het gezin woonde te Helder

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Albert Reijerz VOS
geb
Helder 11.04.1843 13.00 uur
overl Helder 10.05.1843
10.00 uur

 

IV

b

Albert Reijerz VOS
geb
Helder 21.05.1844  04.00 uur
ber
aannemer van publieke werken(1870/1879), directeur en commissaris van verschillende maatschappijen te Amsterdam (1894)
overl Amsterdam 24.06.1895
begr Amsterdam
begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf
tr
Helder 03.06.1870 akte nr 67
Jansje Willems KISSING
geb Nieuwe Diep, gemeente
Helder 20.11.1848 19.00 uur
ber
Vertrok op 20.07.1899 naar Apeldoorn
overl Apeldoorn 02.03.1930
begr Amsterdam
begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf

gezin

IV

c

Marretje Reijers VOS
geb
Helder 06.08.1846 19.00 uur
ber
overl
Helder 06 11.05.1899
tr
Helder 21.02.1867 akte nr 17
get
Hendrik Teunisz Duinker, schilder, 45 jaar, oom bd
Volkert Jacobz HOOGENDIJK
geb
Helder 17.12.1831 08.00 uur
vader:
Jacob Volkertz Hoogendijk (ber dijkwerker (1831), werkman (1833/1836), steenzetter (1835/1839), jager te Helder (1842))
moeder:
Trijntje Ariens Leijen
ber melkventer (1852/1860), landman (1863), melkverkoper te Helder (1867/1870)
overl
Helder  04.07.1884 10.00 uur
Volkert Hoogendijk is weduwnaar van Christina Klaas de Wit (19.02.1833 – 23.06.1866)

gezin

7 kinderen

 

IV

d

Teunis Reijerz VOS
geb
Helder 11.06.1851 18.00 uur
overl Helder 19.09.1851
06.00 uur

 

IV

e

Teunis Reijerz VOS
geb
Helder 10.11.1853 18.00 uur
overl Helder 21.04.1854
15.00 uur

 

IV

f

Teunis Reijerz VOS
geb
Helder 16.02.1871 18.00 uur
overl Helder 22.05.1857
23.00 uur

 

 

 

- Genealogie van Albert Vos

 

Bronnen

- Genlias

Noten

 

Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.Voor reacties