Ouders

 

IV

a

gezinAlbert Reijersz VOS
geb
Helder 21.05.1844
ber aannemer van publieke werken(1870/1879), directeur en commissaris van verschillende maatschappijen te Amsterdam (1894) gezin woonde op de Nassaukade 102 in 1886, daarna tot 20.07.1899 in de Sarphatistraat.
overl Amsterdam 24.06.1895
begr Amsterdam
begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf
tr
Helder 03.06.1870 akte nr 67
Jansje Willems KISSING
geb Nieuwe Diep, gemeente Helder 20.11.1848 19.00 uur
ber
Vertrok op 20.07.1899 naar Apeldoorn
overl Apeldoorn 02.03.1930
begr Amsterdam
begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf
 

Gezin VOS - KISSING


Het gezin woonde te Helder en Amsterdam en de weduwe in Apeldoorn

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

V

a

Albertdina Anna Wilhelmina (Dien) VOS
geb Helder 11.01.1871
ber
overl Berlijn-Steglitz 08.05.1932 Thorwaldsenstrasse 27
begr Berlin 12.05.1932 Friedhof Heerstrasse-Heilberger Allee
tr Amsterdam 27-06-1898
Adolf (Albert) Christian Fritz Carl
BAUMANN
geb Berlijn 12-06-1862
vader :Adolph Friedrich Gottlieb Lebrecht Baumann
moeder: Elisabeth Schultze
ber
overl

 

 

 

Uit dit huwelijk:

a. (Atta /Rotje) BAUMANN
geb
b. (Wip) BAUMANN
geb

 

 

b

Rei(j)er VOS
geb
Helder 01.03.1872
overl Helder 24.04-1872

 

c

Wilhelmina Frederika VOS
geb
Helder 14.03.1873 (geboren wijk M nr 6 om 17.oou, aangifte geb.15 mrt 1873 door de vader; getuigen: Pieter Duiker, 24j, aannemer en Pieter Jonker, 31j, ambtenaar ter secretarie; beide wonende te Helder)
overl Helder 29-11-1875

 

V

d

Alberta Marie (Bertha, Bertje) VOS
geb
Helder 05.06.1874 (zij is geboren in wijk M nr. 6 om 11 uur; aangifte geb. op 6 juni 1874 door de vader; getuigen bij de aangifte: Adrianus Albertus Kissing, 23 jaar, winkelier en Pieter Jonker, 32 jaar ambtenaar ter secretarie; beide wonende in Den Helder)
ber
Vertrok op 29.06.1889 naar Berlijn, op 26.09.1892 naar Den Haag en op 20.09.1898 naar Leiden.

overl
Apeldoorn 24.01.1945
aangiftedatum Apeldoorn 20 februari 1945 akte nr 160
tr Leiden 1911
Huibert (Huub) van SEVENTER
geb Sliedrecht 22.061871
vader: Gerrit van Seventer 
moeder:
Teuntje Hardenbol
ber arts 
Loolaan 27
overl
Apeldoorn 26.10.1942
Aangiftedatum Apeldoorn 28 oktober 1942 akte nr 759

 

e

Reinier Wouter Adriaan  VOS
geb
Helder 21.04.1876 (geboren wijk M nr. 6 om 20.00u, aangifte geb 22 apr 1876 door de vader: getuigen Reijer Vos, 59j, aannemer en Pieter Jonker, 34j, ambtenaar: beide wonende in Helder)
overl Helder 21-05-1877

 

V

f

Wilhelmina Frederika (Willy) VOS
geb
Helder 05.09.1877(Zij is geboren wijk M nr.7 om 06.00u; aangifte geb op 6 sep 1877 door de vader; getuigen bij de aangifte: Reijer Vos, 60 jaar, zonder beroep en Iver Salversen, 59 jaar, koopman; beiden wonende in Den Helder)
vertrok 30.09.1890 naar Den Haag
ber
overl
tr Amsterdam 20.09.1898  
Nicolaas Pieter BRUNT
geb Bodegraven 1860
vader: Fredrik Brunt  
moeder: Maaike Koomans
 
ber Arts
overl Haarlem 25.02.1944

 

 

 

Uit dit huwelijk:

a. (Frits) Brunt
geb

 

g

Jansje Hillegonda Reiniera VOS
geb
Helder 01.09.1880 (Zij is geboren wijk M nr. 6 om 19.00u; aangifte geb op 2 sep 1880 door de vader; getuigen bij de aangifte: Jan Daarnhouwer, 38 jaar, koopman en Hendrik Uurbanus, 32 jaar, ambtenaar; beiden wonende in Den Helder)
overl Helder 20.03.1884

 

V

h

Johanna Emma Sophia (Joh) VOS
geb
Helder 30.12.1881 (Zij is geboren wijk M nr. 6 om 04.30; aangifte geb op 30 dec 1881 door de vader; getuigen bij de aangifte: Jan Daarnhouwer, 39 jaar, koopman en Hendrik Uurbanus, 34 jaar, ambtenaar; beiden wonende in Den Helder)
ber
Vertrok op 20.10.1896 naar Naarden, op 13.07.1899 van Naarden naar Apeldoorn (20.07.1899) en met haar man in 1918 naar Seattle (USA)
overl
tr
Apeldoorn 03.07.1912 akte nr 142
Mr. Christian Jacob (Jaap) RISSELADA
geb
Sneek 07.08.1880
vader: Dr.Thijs Fedde Risselada
moeder:
Luberta Gerarda Merens
ber
  ingeschreven als student rechten a/d Universiteit Leiden 25-09-1899, lid Studenten Afd. Leiden v/d Ned- Z.Afrikaanse Vereniging (1902), directeur Hypotheekbank Holland-Amerika te Utrecht (1912-1915), directeur van de Utrechtse Provinciebank te Utrecht (1926-1932) als zodanig eervol ontslagen en benoemd tot Commissaris (1932). Overl Zeist 31.08.1959 (Rusthuis Schaerwijde)
Hij woont in 1904 te Leiden  en vertrok in 1918 naar Seattle

.

V

i

Anna Leonora Adriana Dorathea (Annie) VOS
geb
Helder  27.10.1883 (Zij is geboren wijk M nr. 6 om 03.00u; aangifte geb op 27 okt 1883 door de vader; getuigen bij de aangifte: Gerrit Verburgh, 37 jiaar, opzichter en Dirk Jan van Wijngaarden, 25 jaar, architect; beiden wonende in Den Helder)
ber
arts (specialisatie gynaecologie en oogheelkunde) studeerde in Amsterdam
overl Loosduinen 22.03.1972
tr
Apeldoorn 15.05.1912 akte nr 88
Maurits Alexander de KOCK
geb
Haarlem 15.05.1881
vader: Jasper de Kock (ber hoofdonderwijzer)
moeder:
Arnoldina Johanna Wanders
ber
arts (specialisatie chirurgie)
overl Den Haag 08.04.1971

Maurits en Anna de Kockstichting

Levensbeschrijving
Anna en Maurits

V

j

Reiniera Jansje Hille VOS
geb
Helder 21.06.1885
ber
.
overl Helder 29-12-1885

V

k

Cornelia Arnolda Maria Agatha (Corry)VOS
geb Amsterdam,
20.03.1887
ber
Vertrok samen met moeder 20.07.1899 naar Apeldoorn.
overl  Blaricum, 29.12.1941

 

V

l

Albert (Bert) Jan VOS
geb Amsterdam 07.05.1888
ber
(Vertrok samen met moeder 20.07.1899 naar Apeldoorn, woont in 1925 in Seatle (VS) bij zijn zuster Albertdina)(Tante Nel Harten noteerde 1220, 44th Street, Seattle in hh-boekje van 1924)
overl San Francisco, Cal, USA, 14.12.1963

 

 

 

 

Albert Vos is eigenaar van de stoomtimmerfabriek "De Zwaluw" te Helder en handelaar in bouwmaterialen. Trad tezamen met Pieter Duinker op als projectontwikkelaar en bouwde woningen aan de Keizerstraat en Gravenstraat.

Titel:

De stoomtimmerfabriek "De Zwaluw" te Den Helder

 

 

Naam blad:

De Opmerker

Jaar:

1885

Jaargang, nr, pg:

20, 11, 97

Architecten:

Greef, B. de, Gosschalk, I.,

link

http://www.bonas.nl/

 

 

Samen met Laurens van Bakel koop Jansje Kissing een villa
aan de Bezuidenhoudseweg 2 te Den Haag en 2 erven met huizen

met nr 63v en 63w van de Alg. Mij. tot Exploitatie van Onroerende Zaken
te Den Haag kadaster sec R nrs 3255,3256 en 3257.


Grafsteen

 

grst-vos-kissing-500.gif

 

Familiegraf (1e Klasse:37E) fam. Vos-Kissing op Zorgvlied, Amsterdam

- Genealogie van Albert Vos

Bronnen

- Genlias

Noten

 

Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.

Voor reacties