Ouders

II

a

gezin 1
gezin 2

Albert Simonsz. VOS
geb
Oudeschild 21.12.1789 05.00 uur
ged Oudeschild
22.12.1789
ber
schippersknecht (1837), zeeman (1838-1842), rijksambtenaar
overl
Helder 24.11.1864 07:30 uur akte nr 417
tr 1
Texel 02.04.1812
get Michiel Buijsekool, 52 jaar, oom van de bruid, Jan Vlas, 30 jaar, Willem Koolbergen, 42 jaar, oom van de bruidegom, Jan Buisz, 27 jaar, neef van de bruidegom.
Remmerig Reijers (Remmigje) DAALDER
geb
Oudeschild 18.07.1789
ged Oudeschild
19.07.1789 GER
vader: Reijer Leendertsz Daalder (ber broodbakker)
moeder:
Jannetje Simons Buijs(e)kool
ber
overl
Texel 04.04.1823
tr 2
Texel 11.08.1824
Aaltje IJsbrands (Alida) KLEIJN
geb
Texel 17.10.1804
vader: IJsbrand Klein
moeder:
Sipkje Hendriks de Vries
ber
overl
Helder 21.07.1881
begr
Huisduinen 24.07.1881 

Gezin VOS - KLEIN

Het gezin woonde te Helder aan het Nieuwediep (1828), benoorden de rasters 139 (1840)

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Antje Alberts VOS
geb
Helder ca 1826
overl
Helder 09.09.1836 16:30 uur

 

III

b

Hendrik Albertz VOS
geb Helder 21.12.1828 05:00 uur akte nr 54 aan het Nieuwediep
ber
zeeman, sloeperman, loods (1871), loodsschipper te Helder
overl Velsen 16.11.1894 07:30 uur akte nr 145
begr Santpoort 19.11.1894
tr 1 Helder 31.01.1850 akte nr 7
Jantje Siets BAKKER
geb Oosterend 21.10.1826 12:00 uur akte nr 37
vader: Siets Jansz Bakker
moeder:
Martje Pietersdr Metselaar
ber
overl
overleden Helder 10.06.1855 akte nr 153 wijk K nr 141
tr 2 Helder 03.04.1856 akte nr 16
Koninklijke goedkeuring van 13.03.1856.
Pietertje Siets BAKKER
geb Texel 30.09.1830
ber
overl
Helder 24.11.1861 akte nr 358 wijk K nr 149
tr 3 Helder 11.09.1862 akte nr 112
Geertje Gerrits VLAMING
geb
Zevenhuizen 11.02.1827
vader:
Gerrit Biemsz Vlaming (ber zeeman, later koopman)
moeder:
Geertje Reijers Koning
ber
overl
Helder 07.01.1870
begr Huisduinen (gemeente Helder) 10.01.1870
tr 4 Helder 28.12.1871 akte nr 194
Dieuwertje KONING
geb
Oosterend 10.03.1847 21:00 uur akte nr 37
vader:
Arie Teunisz Koning (ber schipper)
moeder:
Antje Pieters Bakker
ber
overl
Velsen 07.12.1922 09:00 uur akte nr 267
begr Santpoort 09.12.1922 De Biezen, graf VV 76

gezin 1
gezin 2
gezin 3
gezin 4

III

c

Albert Albertz VOS
geb Helder 04.09.1831 16.00 uur
ber
zeeman (1861)
overl Helder 28.11.1877
16.00 uur
tr
Helder 14.03.1861 akte nr 20
Hermina Pieters DEKKER
geb
Helder 09.03.1836 13.00 uur
vader: Pieter Willemsz Dekker (ber scheepstimmerman (1832/1843), houtzager (1840), timmerman te Helder (1864))
moeder: Aagje Meierts (Agie) Koopman
ber
overl
Velsen 31.01.1922 05:00 uur akte nr 44 Wijk C, IJmuiden, verlengde Prins Hendrikstraat 22
begr IJmuiden 03.02.1922 Westerbegraafplaats graf B 91

gezin

III

d

Simon Albertz VOS
geb Helder 04.05.1834 23.30 uur
overl
Helder 31.07.1834

 

III

e

Simon VOS
geb Helder 18.04.1835 10:00 uur
ber
zeeman
overl Leiden 03.10.1888
tr
Helder 12.07.1860 akte nr 63
Trijntje Buijs ZAATMAN
geb
Helder 10.11.1836  03:00 uur
vader: Pieter Jansz Zaatman (ber werkman (1834/1836), steenzetter te Helder (1837‑1854))
moeder: Neeltje Pieters Spigt
ber
overl Helder 03.02.1874 
17:00 uur

gezin

 

III

f

Cornelis Albertz VOS
geb Helder 20.05.1838 12.00 uur
overl

 

III

g

Teunis Albertz VOS
geb Helder 21.10.1840 19.00 uur akte nr 325 benoorden de rasters nr 139
ber zeeman te Helder (1865)
overl
Velsen 08.03.1913 20:30 uur akte nr 41 wijk C, IJmuiden, Visseringstraat 18 rood
begr IJmuiden
11.03.1913 Westerbegraafplaats graf F 96
tr
Helder 26.05.1865 akte nr 58
Antonia Lammerts WESTHUIS
geb
Deventer 19.10.1841
vader: Lammert Westhuis (ber koetsier te Deventer (1865)
moeder:
Venneken van den Berg
ber dienstmeid (1865)
overl

 

 

 

- Genealogie van Albert Vos

 

Bronnen

- Genlias
- Dijt en Dijt Texelse geslachten deel II blz 69, blz 143

Noten

 

Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.Voor reacties

top